TARİHÇE

Şeker fabrikalarının hammaddesi olan şeker pancarının üreticisi durumunda bulunan pancar çiftçilerinin potansiyel ve sermaye birikimlerinden de yararlanarak çiftçilerin yalnız pancar üreticisi olmayıp kurulacak yeni şeker fabrikalarının da ortağı olmaları düşüncesi, pancar çiftçilerinin Pancar Ekicileri Kooperatifi şeklinde örgütlenmeleri sonucunu doğurmuştur. Bu amaçla Sınırlı Sorumlu Adapazarı Pancar Ekicileri Kooperatifi 1951 yılında 5,324 ortağın 2.226.150,-TL. taahhüt ettiği sermayeye karşılık 739.493,- TL. ödeyerek kurulmuştur. Bu tarihten itibaren Sınırlı Sorumlu Adapazarı Pancar Ekicileri Kooperatifi pancar eken çiftçinin tarımsal alet, makine, tohum, zirai mücadele ilaçları, gübre gibi ihtiyaçlarının temin edilmesi yanında teknik danışmanlık yaparak da ortaklarına hizmet götürmüştür. 

Şu anda Sınırlı Sorumlu Adapazarı Pancar Ekicileri Kooperatifi’nin 56.950 kayıtlı ortağına bir merkez olmak üzere 19 satış mağazası ve 62 personeli ile çiftçimize her türlü hizmeti hızlı ve eksiksiz götürmektedir.

Bölgemiz geniş bir tarım yelpazesine sahip olup her türlü tarım yapılmaktadır. Örneğin Bolu Bölgesinde patates ve buğday ekimi için 150 ton anaç patates tohumluğu ve 400 ton civarlarında buğday tohumu getirerek çiftçiye dağıtımı sağlanmıştır. Adapazarı, Akyazı, Çatalköprü, Kaynarca, İzmit ve Düzce Bölgelerinde en yaygın ekim olan mısır tohumluğu için bölge çiftçisinin tercihi olan çeşitler getirilerek çiftçiye satışı sağlanmaktadır. Pamukova, Geyve, Osmaneli, İznik, Gölpazarı ve Yenipazar Bölgelerinde her türlü hibrit sebze tohumları ve fideleri ( domates, salatalık, bezelye, karnabahar, karpuz vs.. ) getirerek bölgedeki çiftçilere hizmetimizi sürdürüyoruz. Bunların yanında yılda 2 milyon adet domates, aşılı karpuz ve karnabahar fidesi getirerek çiftçiye veriyoruz. Açık tarla domates ve aşılı karpuz için gerekli damlama sulama borularını getirerek bizzat Kooperatif personeli tarafından kurulması son dört yıldır yapılmaktadır. Ayrıca çiftçinin en önemli girdilerinden biri olan gübre satış miktarımız 10 - 15 bin ton civarındadır. Çiftçilerimizin ihtiyacı olan her türlü zirai mücadele ilaçları da Kooperatifimiz satış mağazalarında bulunmaktadır.

Bölgemiz için çok önem arz eden ve büyük bir ihtiyaç olan Toprak Bitki Gübre ve Sulama Suyu Analiz Laboratuvarı Ağustos 2009 sonu itibari ile çiftçilerimizin hizmetine girmiştir. Laboratuvarımızda toprak tahlili, su tahlili, azot tahlili, yaprak tahlili, makro ve mikro besin tahlili yapılmaktadır.

Sınırlı Sorumlu Adapazarı Pancar Ekicileri Kooperatifi olarak Bolu, Düzce, Kocaeli, Bilecik, Sakarya ve Bursa ( İznik ) İllerinde bulunan 19 satış mağaza personelimiz tarafından haftanın 3 günü köy çalışmaları yapılmakta ve yapılan köy çalışmalarında hazırlanan raporların değerlendirilmesi sonucu bölgesel potansiyelin tespiti ve ihtiyaçların hızlı temini sağlanmaktadır.

Adapazarı Pancar Ekicileri Kooperatifi olarak yatırımlar yapmaya, ortaklarımızın ihtiyaçlarını karşılamaya ve haklarını gözetmeye her zaman olduğu gibi devam edecektir.

;